HomeԱՌԱՋԻՆ ԷՋ HomeԿԱՊ
 
ՎՊ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ `
ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Итоговый отчет по результатам осуществления внешнего аудита (контроля) в органах Евразийского экономического союза "Последующий аудит (контроль) исполнения бюджета Евразийского экономического союза в 2015 году"
Итоговый отчет по результатам осуществления внешнего аудита (контроля) в органах Евразийского экономического союза "Текущий аудит (контроль) исполнения бюджета Евразийского экономического союза в I полугодии 2016 года"
Итоговый отчет по результатам осуществления внешнего аудита (контроля) в органах Евразийского экономического союза "Предварительный аудит (контроль) формирования бюджета Евразийского экономического союза на 2017 году"
Ներմուծման մաքսատուրքերը ԵԱՏՄ անդամ պետությունների միջազգային պայմանագրերով սահմանված միասնական հաշվին չվճարելու, ինչպես նաև միասնական հաշվին ավելի վճարված գումարները վճարողներին վերադարձնելու հիմնավորվածության նկատմամբ վերահսկողության արդյունքների մասին
Copyright by Control Chamber of The Republic of Armenia © 2018