HomeԱՌԱՋԻՆ ԷՋ HomeԿԱՊ
 
ՎՊ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ `
ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
""ԳԵՐՄԱՆԱ-ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ" ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ" ՀԻՄՆԱՐԿՈւՄ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻՑ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՎԱՐԿԱՅԻՆ, ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈւՄ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈւՋԵԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈւԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈւՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը ՀՀ պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման, բյուջետային մուտքերի ապահովման, ինչպես նաև պետական սեփականություն հանդիսացող միջոցների կառավարման օրինականության նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ,,ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ,, ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՏՐԱՄԱԴՐԱԾ ՎԱՐԿԱՅԻՆ, ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ՝ ՙՙԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐԱՄԱՆ ՀՈՒՍԱԼԻՈՒԹՅԱՆ՚՚ ԵՎ ՙՙԳՅՈՒՄՐԻ – 2՚՚ ԵՆԹԱԿԱՅԱՆԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԳՅՈւՂԱՏՆՏԵՍՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅԱՆ ՋՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈւԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ` «ՋՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈւԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈւՄ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՎԱՐԿԱՅԻՆ, ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈւՄ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈւՋԵԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ (ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈւԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ, ԱԽՈւՐՅԱՆ ԳԵՏԻ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈւՐՍՆԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ) ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈւԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈւՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՀՀ ԳՅՈւՂԱՏՆՏԵՍՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅԱՆ ՋՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈւԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ` ՈՌՈԳՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐ ՄԱՏՈւՑՈՂ ԸՆԿԵՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈւԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ, ՈՌՈԳՈւՄ-ՋՐԱՌ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈւԹՅԱՆ ՏՐՄԱԴՐՄԱՆ, ՋՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ ՈւՍՈւՄՆԱՍԻՐՈւԹՅԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ, ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈւԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈւՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
12345
Copyright by Control Chamber of The Republic of Armenia © 2018