HomeԱՌԱՋԻՆ ԷՋ HomeԿԱՊ
 
ՎՊ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ `
ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմինների կողմից վճարվող Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով նախատեսված սոցիալական վճարների նշանակման և վճարման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ՙԲժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության՚ կանոնադրական գործառույթների կատարման արդյունավետության գնահատման և ՙԲժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալությանը՚ պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման, պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
ՀՀ առողջապահության նախարարության ՙԱռողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ՚ պետական հիմնարկի կողմից իրականացվող օտարերկրյա պետությունների և միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
ՀՀ առողջապահության նախարարությանը պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման և պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ` ԳԱՆՁԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԱՏԱՐՄԱՆ, ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ, ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
123456
Copyright by Control Chamber of The Republic of Armenia © 2018