HomeԱՌԱՋԻՆ ԷՋ HomeԿԱՊ
 
ՎՊ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ `
ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՙՊետական հատվածի բարեփոխումներ՚ և ՙՍոցիալական պաշտպանության ոլորտի կառավարում՚ ծրագրերի նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
Ընդերքի օգտագործման տրամադրման օրինականության և ընդերքի օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության (ընտրանքային` մետաղական հանաքավայրեր և հանքերևակում) արդյունքների վերաբերյալ
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայությանը պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օցտացործման, բյուջետային մուտքերի ապահովման, պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման, ինչպես նաև ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2010թ. սեպտեմբերի 10-ի թիվ 22/5, սեպտեմբերի 24-ի թիվ 26/3, 26/4, 26/5 և 2010թ. նոյեմբերի 8-ի թիվ 31/4 որոշումներով հաստատված թեմաների նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
Գերմանիայի վերականգնման վարկերի հաստատության աջակցությամբ իրականացվող ՙԷլեկտրաէներգիայի տեղափոխման սեկտորի վերակառուցումՙ ծրագրի նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
12345678
Copyright by Control Chamber of The Republic of Armenia © 2018