HomeԱՌԱՋԻՆ ԷՋ HomeԿԱՊ
 
ՎՊ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ `
ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Արարատի մարզի համայնքների կողմից բյուջեի մուտքերի ապահովման, բյուջետային միջոցների օգտագործման, համայնքային սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Գյուղական տարածքների զարգացման ծրագրի իրականացման ընթացքի նկատմամբ վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՙԿրթության որակ և համապատասխանություն՚ ծրագրի ընթացքի նկատմամբ իրականացրած վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՙԴատաիրավական բարեփոխումներ՚ երկրորդ վարկային ծրագրի իրականացման ընթացքի նկատմամբ վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի համայնքների կողմից բյուջետային միջոցների օգտագործման, համայնքային բյուջեի մուտքերի ապահովման, ինչպես նաև համայնքային սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
1234567
Copyright by Control Chamber of The Republic of Armenia © 2018